Privacy verklaring Norway Coatings B.V.

Algemene informatie

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Norway Coatings en de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Norway Coatings B.V. heeft veel tijd en aandacht gestoken om te voldoen aan deze algemene verordening. Op deze pagina kunt u hierover alles lezen. Meer informatie over de AGV kunt u vinden op:
Autoriteit persoonsgegevens

 

Privacy verklaring van Norway Coatings B.V.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Norway Coatings B.V. Norway Coatings B.V. is zelfstandig distributeur van de Jotun decoratieve producten. Middels een exclusief distributeurschap worden de Jotun decoratieve producten in de Benelux en Noord Frankrijk via verschillende dealers op de markt gebracht.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Norway Coatings B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Norway Coatings B.V., neem dan gerust contact op.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Norway Coatings B.V.. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Norway Coatings B.V. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, plaats en uw vraag over b.v. een product, advies of dienst.

Analytics

De website van Norway Coatings B.V. verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties, opdrachtnemers en/ of groothandels.

Ontvangers

De gegevens die Norway Coatings B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Office 365

Alle reguliere e-mail communicatie met Norway Coatings B.V. verloopt middels een DNS doorverwijzing van de servers naar de outlook servers van Microsoft.

Transip

Als u contact opneemt via de formulieren, worden deze data opgeslagen op de servers van Transip. Norway Coatings B.V.heeft een beheerde Virtual Private Servers bij Transip. Het management wordt uitgevoerd door Webdesign City.  Gegevens die u achterlaat op de website van Norway Coatings B.V. zijn op de servers van Transip opgeslagen

Dropbox

De back-ups van de website worden extern opgeslagen bij Dropbox. Daarnaast worden backups opgeslagen bij Transip.

Periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Norway Coatings B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan u namelijk uitschrijven wanneer uw maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@norwaycoatings.nl

Contact opnemen

Op het moment dat uw contact opneemt met Norway Coatings B.V. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics en Get Clicky Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Norway Coatings B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Norway Coatings B.V.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Norway Coatings B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Norway Coatings B.V.ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

De website wordt structureel up to date gehouden door steeds de nieuwste plugins en WordPress updates te installeren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van aanvullende maatregelen zoals malware scanners en firewalls om de website(s) van Norway Coaitings veilig te houden.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Norway Coatings B.V. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Norway Coatings B.V.. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Norway Coatings B.V.. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan uw aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Norway Coatings B.V. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Norway Coatings B.V. al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt uw niet langer dat uw gegevens bij Norway Coatings B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Uw heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Norway Coatings B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Norway Coatings B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@norwaycoatings.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Norway Coatings B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Norway Coatings B.V. via e-mail.

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Norway Coatings B.V. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Norway Coatings B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Norway Coatings B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Norway Coatings B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Norway Coatings B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Wat zijn cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies die uw browser (het programma waarmee u websites leest) opslaat op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestandje waarin gebruikersinstellingen en andere informatie worden opgeslagen. Dit bestandje wordt bij het bezoeken van een website naar uw computer verzonden. Cookies kunnen de computer en de daarop aanwezige bestanden niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde functionaliteit te bewerkstelligen. Norwaycoatings.nl maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten. 

Technische en tracing-cookies

Op de website van Norway Coatings B.V. wordt gebruik gemaakt van twee soorten cookies: technische en tracing-cookies.

De technische cookies zijn nodig om de site correct te laten werken.

De tracing-cookies worden ingezet om ons inzicht te verschaffen in het gedrag van bezoekers op onze site om zo onze website te kunnen optimaliseren.

Wij gebruiken de volgende tracing cookies:

Google Analytics & Get Clicky

Google Analytics & Get Clicky is software die inzicht verschaft in websiteverkeer naar onze websites (of alles enkelvoud of alles meervoud zou ik doen). Met Google Analytics wordt een duidelijk beeld verkregen van onder andere de bezoekersstromen, van welke andere websites bezoekers op onze website komen en paginaweergaves.

Social media-buttons (delen)

Mail this is een programma waarmee gebruikers de pagina’s op onze website kunnen delen via social media en e-mail. Wanneer u gebruik maakt van Mail this, worden er cookies naar uw pc verstuurd door derden.

Cookie-instellingen aanpassen in uw browser

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u bepaalde onderdelen van onze website niet kunt bezoeken.